kaikki tapahtumat

Heini Turnen – Spontaneous Delight

10.11.2020
17.01.2021

Heini Turunen – Spontaneous Delight

Taiteellisen työskentelyni kulmakiviä ovat väri ja liike. Liike tulee näkyväksi läsnäolona siveltimenvedoissa, väri rakentaa tilaa ja luo tunnelmaa. Teokseni pohjautuvat ääripäiden väliselle jännitteelle, jossa tumma ja vaalea, herkkä ja vahva, hidas ja nopea asettuvat rinnakkain ja käyvät keskenään vuoropuhelua. Kiehtovuus piilee kontrasteissa.

Työskentelyssäni hakeudun kohti ääripäitä, jotka pyrin välittämään asenteen kautta maalausjälkeen: herkkyyttä olla avoin ja haavoittuvainen, toisaalta rohkeutta tehdä juuri sitä, mikä tuntuu hyvältä ja oikealta. Keskeistä on avoimuuden tilan säilyttäminen ja sattuman  hyväksyminen. Tekemisen ohella tärkeää on katsominen ja kuunteleminen. En johda maalausta, vaan kuljen sen rinnalla tutkistellen ja tarkkaillen – antautuen yllättävälle. Läsnäolon ja vuoropuhelun kautta on mahdollista raottaa ovea uusiin maailmoihin; hämmentäviin, ihmeellisiin sellaisiin.

 

Loading