Saara Vainio

Saara Vainio

1975

Olen kuvataiteilija ja välineeni ovat vesivärit. Keskeisiä piirteitä teoksilleni ovat epätodellisen rajalle sijoittuvat kuva-aiheet, akvarelleille epätyypillinen koko ja rakenne, matan paperipinnan vahva rooli kuvassa ja viimeistelty realistinen kuvakieli. Maalaukseni ovat kookkaita eikä niitä kehystetä eikä eristetä heijastavan lasin alle. Välitön tarkastelumahdollisuus ilman lasikerrosta, suoran kosketuksen mahdollistaen, on välineen osalta minulle tärkeää. Akvarelleille välttämätön UV-suoja tulee suojavernissasta. Teosteni teemat ovat vuosien varrella nousseet erilaisten rajapintojen kuten sadun ja todellisuuden, realismin ja surrealismin sekä käsiteparien kuten pinnan ja syvyyden välisten kosketuspintojen visuaalisesta tutkimisesta. Olen työstänyt ajatusta mimeettisyyden ja luonnoksellisuuden samanaikaisuudesta ja tehnyt kokeiluja viimeistellyn, ikiaikaisen realismin läsnäolosta nykyaikaisessa akvarellissa. Näiden teemojen käsittelyssä työskentelyyni on muodostunut kolme yhtäaikaista säiettä eli teossarjaa, joihin kaikkiin syntyy yhä uusia osia. Tavoitteeni on luoda tilaisuuksia maalaustaiteen vastaanoton yksilöllisille oivalluksille sekä mahdollistaa taiteen monikerroksisuuden havaitsemista teosteni välityksellä. Taiteilijana haluan tuoda esiin näkymätöntä, esittää kysymyksiä epätodellisuuden luonteesta ja osaltani vaivihkaisesti ehdottaa, että kaikki ei olisikaan tässä, näkyvässä reaalitodellisuudessa.
SAMALTA TAITEILIJALTA
UUDET

 

Loading