Anita Jensen

Anita Jensen

1957

“Töissäni korostuvat voimakkaana ajan hetkellisyys, deformaatio ja japanilaisen kauneuden muodot monine variaatioineen. Työskentelyni sisältää uusia näkökulmia kuvataiteen esitysmuotoihin, tekniikoihin ja materiaaleihin valokuvataiteen ja grafiikan alueella. Japanilainen estetiikan ilmenemismuotoja, käsitteistöä ja termistöä omista lähtökohdistani uudelleen tulkitseva kuvamaailmani on saanut kiinnostavia ulottuvuuksia koska siinä yhdistyvät japanin vuosisatoja vanhat esitysmuodot ja materiaalit, kaikkein uusimpiin taidegraafikoiden ja valokuvaajien käyttämiin tekniikoihin ja materiaaleihin. ”Vuodesta -85 lähtien olen työskennellyt päätoimisena kuvataiteilijana. Suomen Taideakatemian koulun jälkeen alkuvuosina keskityin ensin syväpainografiikan syövytystekniikoihin ja pian kehitin omia työmetodeitani jotka mahdollisti erittäin suurikokoiset ja moniväriset teoksetkin syväpainografiikassa. Polymeeri-ja Imagon gravyyrien käyttöön paneuduin seuraavat 10 vuotta 90-luvun puolestavälistä lähtien. Viimeiset 10 vuotta olen keskittynyt pigmenttivedostamiseen isoilla mustesuihkutulostimilla ja testaten niillä eri materiaaleja länsimaista ja japanista. Kirjansitoja Erja Huovilan kanssa olemme testanneet perinteisiä japanilaistyylisiä kuvanesittämismuotoja; Vaaka- ja pystykuvarullat sekä monenlaiset ja kokoiset sermimuodot ja erityyliset kirjansidontatavat Japanista. 2012 matkallani Awagami Factoryssä Tokushimassa sain tehdä töitä kutsuttuna vierailevana taiteilijana. Heidän AIJP papereilleen, jotka ovat jalostettu juuri japanilaisista kuiduista pigmenttitulostamiseen, sain vedostaa ison näyttelyllisen töitä ja teettää paikallisella Byobumestarilla niistä perinteisiä sermimuotoja ja lahjarasioita / boxeja näyttelyyn, jonka pidin heidän galleriassaan. Sen jälkeen näitä töitä on ollut esillä Helsingissä useissa näyttelyissä ja viimeksi isompi kokonaisuus 2017 Vaasan Taidemuseossa Vaasassa. Vuosi 2019 oli Suomen ja Japanin välisten suhteiden virallinen 100 vuotis juhlavuosi. Alkuvuodesta juhlistin vuotta Suomessa järjestämällä näyttelyn ja julkaisemalla kirjani Galleria G:ssä Helsiningissä. Tokiossa pidin vuoden lopulla kaksi näyttelyä ja työskentelin Youkobo Art and Space recidensissä ja suunnittelimme jatkoa monivuotiselle projektilleni Japanissa.... Olen myös seurannut aktiivisesti kansainvälisessä taidegrafiikan kentässä tapahtuvia muutoksia ja kehitystä ja toiminut opettajana Aalto Yliopistossa taidegrafiikan opettajana. Osallistunut Kansainvälisten taidegrafiikan konferensseihin ympäri maailmaa. 35:n vuoden aktiivinen työskentely kuvataiteilijana taidegrafiikan ja valokuvan alueella ja 33:n vuoden taidegrafiikan periodikurssien sivutoiminen tuntiopettajan työ Aalto Yliopiston Taideosastolla taidegrafiikassa.
SAMALTA TAITEILIJALTA
UUDET

 

Loading